Vivo ใจดีแจกจริง!!! กับงาน Thailand mobile Expo 2018

โดย memine | 25 กันยายน 2561 เมื่อ 19:00 น. | อ่าน 30

Vivo กลับมาอีกครั้งกับงาน Thailand mobile Expo 2018 หลังจากที่เปิดตัว Vivo V11 ไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ Vivo ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง” เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น รับไปเลยทันที! ของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท

 • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 1 – 5 จะได้รับสร้อยคอทองคำ 50 สต. มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 6 – 40 จะได้รับ Smart TV TCL 32 นิ้ว รุ่น Led32s62 มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท
 • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 41 -100 จะได้รับพัดลมไอเย็น Midea มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เปิดรับบัตรคิวเวลา 10:00 น หน้าร้านTrue Coffee รายละเอียดเพิ่มเติม

กติกาการรับรางวัล

1. กติกานี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Vivo V11 / V11i เท่านั้น
2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้อง Pre – Order ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2561 หรือซื้อสมาร์ทโฟน Vivo V11 /
V11i ระหว่างวันที่ 16 – 26 กันยายน 2561 กับ Brand Shop หรือตัวแทนจำหน่ายใดก็ได้ทั่วประเทศ
3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในงาน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงเท่านั้น
 • สลิปใบเสร็จจากร้านค้าที่ซื้อ
 • วันจริงให้นำตัวเครื่อง พร้อมกล่องและสมุดรับประกันตัวเครื่องมาด้วย

หมายเหตุ :หากหลักฐานไม่ครบดังข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล

กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ในเวลา 10.00 น. จะเริ่มแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่มาเข้าแถว 100 ท่านแรก พร้อมตรวจสอบหลักฐาน
 2. ในเวลา 13.30 น. จะเริ่มทำการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี100 ท่านแรก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูท vivo ห้อง Plenary Hall โดยผู้โชคดีจะต้องอยู่ในระหว่างประกาศรางวัลด้วย หากไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรม
 7. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

About Author

memine

memine

Partners