True เดินหน้าเจรจา ม.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี 5G

โดย memine | 17 มิถุนายน 2562 เมื่อ 22:50 น. | อ่าน 77

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และ นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า (ที่ 4 จากขวา)  ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (กลาง) รองอธิการดีฯ เพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อช่วยขับเคลื่อนประทศไทยเข้าสู่ 5G โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสานต่อการจัดตั้ง True LAB @ CMU”  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี  2558 ที่ใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

About Author

memine

memine

Partners