True เข้ารับการจัดสรรคลื่น 700 MHz ตามเงื่อนไขขอแบ่งชำระเงินคลื่น 900 MHz

โดย memine | 19 มิถุนายน 2562 เมื่อ 12:49 น. | อ่าน 50

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 4/2562 เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยให้กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700MHz. ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยพิจารณาจัดสรรคลื่นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz. ก่อน โดย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz. ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. ถึงความประสงค์ในการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz.  ดังกล่าว แล้วนั้น

บริษัทฯ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งความคืบหน้าว่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงประโยชน์ทางการเงินจากการแบ่งงวดชำระเงินใหม่ของค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700MHz. ต่อสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และล่าสุด บ่ายวันนี้ (19 มิ.ย. 62) ผู้บริหารกลุ่มทรู นำทีมโดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร, ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม), นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฎิบัติการ, นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม), นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม),  นายวาที เปาทอง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย (ร่วม) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมรับการจัดสรรคลื่นความถึ่ย่าน 700MHz. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาท โดยมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่แบ่งเป็น 10 งวดเท่า ๆ กัน ชำระทุกปี โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

About Author

memine

memine

Partners