True เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562 ปลายเดือน พ.ค. 62

โดย memine | 26 เมษายน 2562 เมื่อ 17:25 น. | อ่าน 147
True Group

True เชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าธุรกิจมุ่งเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสังคม อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด เพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับBBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 3/2562 เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และขยายธุรกิจโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัล โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ และมีแนวโน้ม “คงที่” ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯคาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2562 และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม 2562

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 3/2562 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง [3.70 – 3.80]% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง [4.00 – 4.15]% ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง [5.00 – 5.15]% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะกำหนดและแจ้งอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และธนชาต พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th  หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1770

About Author

memine

memine

Partners