ทรู เผยโฉมผู้ชนะ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011”

โดย nookzz | 18 มกราคม 2555 เมื่อ 16:00 น. | อ่าน 107

ทรู เผยโฉมผู้ชนะ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011” 19 สุดยอดผลงานนวัตกรรมใช้ได้จริง จาก 1,291 ผลงานทั่วประเทศ คว้าเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2555ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011” แนวคิด “The Reality” พร้อมมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรมทั้งในประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยมีนายเกษม กรณ์เสรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย  รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวนารถวณี จันทโรจวงศ์  (ที่ 4 จากขวา) Country Manager, CNBC (Asia Pacific) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี

โครงการ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในรูปแบบ “เรียลลิตี้” ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงาน พร้อมสาธิต และพิสูจน์ว่าผลงานตนสามารถเกิดขึ้นและใช้งานได้จริง มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,291 ผลงาน โดยผลงาน “เธอคือลมหายใจ…เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ” เจ้าของผลงาน ได้แก่ ดร.สรวง สมานหมู่ (ซ้ายสุด) และนายวีระชัย นาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ชนะเลิศประเภท IDEA SEED และผลงาน “เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น” เจ้าของผลงาน ได้แก่ นายแพทย์อนุชิต จางไววิทย์ (ที่ 3 จากขวา) ชนะเลิศประเภท INNO TREE ผู้สนใจสามารถชมผลงานที่ชนะการประกวดได้ที่ www.trueinnovationawards.com

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า “กลุ่มทรูภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับล้นหลาม มีผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) รวมทั้งสิ้น 1,291 ผลงานทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่า มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งกลุ่มนิสิต นักศึกษา และองค์กร ตลอดจนกลุ่มชุมชนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดสามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้อย่างรูปธรรม ตรงกับแนวคิด “The Reality” ปีนี้  ซึ่งผู้ชนะการประกวดทุกทีม จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท   โดยกลุ่มทรูมุ่งมั่นจัดการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ”

สำหรับการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011” มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,291 ผลงานทั่วประเทศ แบ่งเป็น IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) แนวคิดแผนธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 994 ผลงานและ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) ผลงานนวัตกรรมที่มีการสร้างขึ้นจริง จำนวน 297 ผลงาน โดยประกาศผลการตัดสินเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ และมีรายละเอียดดังนี้

IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด)
1. ประเภท Gold ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “เธอคือลมหายใจ…เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ”
2. ประเภท Silver 4 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “ตรวจเชื้อแบคทีเรียอีโคไลในอาหารด้วยตาเปล่า”
– ผลงาน  “Easy Open Egg”
– ผลงาน “Thai Musical Instrument’s Supportive Learning Kit”
– ผลงาน “AgroSense War-room”
3. ประเภท Bronze 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “กระติบข้าวอัตโนมัติ”
– ผลงาน  “แคปซูลหลบภัยสึนามิ (Tsunami Escape Safety Capsule)”
– ผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่น และการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต”
4. ผลงาน “Braille Cell ปุ่มกดสำหรับคนพิการ”

INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม)
1. ประเภท Gold ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น”
2. ประเภท Silver 4 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “Robo-Blocks: ระบบเขียนโปรแกรมแบบจับต้องและโต้ตอบได้สำหรับเด็ก”
– ผลงาน  “อุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งนิ่ว และควบคุมการยิงคลื่นช็อกเวฟอัตโนมัติ สำหรับเครื่องสลายนิ่ว”
– ผลงาน “SAX for ALL (Vibrato Mold Injection Saxophone)”
4. ผลงาน “วัสดุฉลาดเพื่อการใช้งานทางการแพทย์”

3. ประเภท Bronze 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ”
– ผลงาน  “แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ”
– ผลงาน “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1”
– ผลงาน “เครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใส่อาหารจากวัสดุใบไม้ เพื่อทดแทนกล่องโฟมและ
พลาสติก”
– ผลงาน  “ระบบดูแลผู้ป่วยและผู้ชราด้วยอุปกรณ์โครงข่ายเซ็นเซอร์ร่างกาย ไร้สายและโทรศัพท์มือถือ”

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Best Inspiration 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่
– ผลงาน  “Monofilament  ชุดตรวจเท้าเบาหวานจากศูนย์ฯ 41 คลองเตย”
– ผลงาน  “ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”
Innovation Center  โทร:  02-699-6368
อีเมล์ : innovation_team@truecorp.co.th
เว็บไซต์ : www.trueinnovationawards.com

About Author

nookzz

nookzz

Partners