True พร้อมพัฒนา 5G สานพลังขับเคลื่อนประเทศพร้อมสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

โดย memine | 20 มิถุนายน 2562 เมื่อ 14:39 น. | อ่าน 55

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ True โดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ผสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเดินหน้าศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ร่วมกันอีกด้ว

About Author

memine

memine

Partners