สำนักนายกฯ เคาะงบ 2.6 ล้านบาท ซื้อ iPhone 12 จำนวน 111 เครื่องแจกฝ่ายบริหารทำเนียบ

โดย RingRangRung | 23 พฤศจิกายน 2564 เมื่อ 17:40 น. | อ่าน 172
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ iPhone 12 จำนวน 111 เครื่อง เพื่อแจกให้กับฝ่ายบริหารประจำทำเนียบรัฐบาล

นายกฯ ต้อนรับ HUAWEI ร่วมเสริมศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน 5G เสริมทัพรัฐบาลไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID-19

ตามเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ระบุว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการทำสัญญาจ้างให้บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 12 ความจำ 128GB จำนวน 23 เครื่อง และ iPhone 12 ความจำ 64GB จำนวน 88 เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น 2,681,355.80 บาท ซึ่งคิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นจำนวน 175,415.80 บาท

ตัวโครงการจัดซื้อดังกล่าวมีการระบุความเป็นมาว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ และทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักรายกรัฐมนตรี และ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจข้างต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) เพื่อใช้ในราชการทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ด้าน น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำได้มีการเผยว่าเป็นงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ใช้ในการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหาร และ ระดับผู้อำนวยการ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานซึ่งชุดที่ใช้ในปัจจุบันครบรอบวงใช้งานแล้ว

ขณะนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมาทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม และขอยืนยันว่าราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลางราวๆ 2.8 ล้านบาท ที่มีการคำนวณ โดยมีสเปคครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่าง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอไม่รับโทรศัพท์ในโครงการจัดซื้อดังกล่าว

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners