นายกฯ เร่งหน่วยงานพัฒนา 5G รับ EEC – พร้อมรับข้อเสนอชะลอจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 5G แสนล้าน

โดย RingRangRung | 8 มีนาคม 2564 เมื่อ 18:00 น. | อ่าน 180
thailand-national-5g-steering-committee

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1-2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ทำมาเพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของไทย โดยที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ ให้บรรลุตามทิศทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

ในการประชุมทาง นายกฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาต่อยอดร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย รวมถึงนำร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในโครงการนำร่องด้านต่างๆ อาทิ คมนาคม การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรมและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมทั้งสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล โดยที่ประชุมได้มีการหารือภาพรวมทั้งหมดในเรื่องโครงสร้างซึ่งขณะนี้มีการใช้งานที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยที่ตัวนายกมีแผนจะลงพื้นที่ตรวจอีกครั้ง

ขณะเดียวกันทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณายืดระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5G ที่มีรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนประมูลไปก่อนหน้านี้มูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งนายกฯ ได้รับข้อเสนอและสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปได้และนำเสนอรายละเอียดกลับเข้ามาสู่การพิจารณาอีกครั้ง

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners