Tag: ZTE smartwatch

ZTE ประกาศร่วมทำ Smartwatch ด้วย จะใช้ได้กับโทรศัพท์ตัวเองเท่านั้น

ยักษ์วงการโทรศัพท์เบอร์สองจากจีนนาม ZTE ประกาศจะทำนาฬิกาอัจฉริยะวางจำหน่ายปีหน้า และในระยะเบื้องต้นจะใช้กับโทรศัพท์ของตัวเองก่อนเท่านั้น ถือว่าเป็นบริษัททำโทรศัพท์รายล่าสุดที่ประกาศจะร่วมแข่งขันในวงการนาฬิกา

Partner Articles