Tag: ZTE Axon 7s

พบสมาร์ทโฟน ZTE รุ่นใหม่ ผ่านรับรอง TENAA คาดเป็น Axon 7s รุ่นปรับสเปค

TENAA ผุดข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ ZTE ที่อาจจะเป็นรุ่นราคาประหยัดของ ZTE Axon 7s หรืออาจจะเป็นรุ่นที่วางขายเฉพาะบางประเทศ