Tag: ZIMI Corp

Xiaomi เข้าถือหุ้น 27.4% ใน ZIMI Corp โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 102.84 ล้านดอลลาร์

Xiaomi เพิ่งเข้าถือหุ้น 27.44% ใน Zimi International Corp. ผู้ผลิตพาวเวอร์แบงค์ อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ IoT รายใหญ่ โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 102.84 ล้านดอลลาร์

Partner Articles