Tag: Zhuanzhuan Group

เผย Xiaomi ขึ้นแท่นแบรนด์จีนขวัญใจตลาดสมาร์ทโฟนมือสองใน Q2 ปี 2021

รายงานจากฝั่งจีนเผย Xiaomi ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดสมาร์ทโฟนมือสอง ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2021

Partner Articles