Tag: YouTube Summit 2017

YouTube ประกาศรางวัล 10 สุดยอด YouTube Ads Leaderboard ประจำปี 2016

Google ประเทศไทย จัดงาน YouTube Summit เป็นครั้งแรกในไทย พร้อมประกาศรางวัล 10 อันดับ YouTube Ads Leaderboard ของไทยประจำปี 2016 เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคไทยเลือกรับชมและแชร์โฆษณาบน YouTube ชิ้นไหนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา