Tag: Young Talent Contest

ซัมซุงประกาศรายชื่อ 5 เยาวชน ผู้ชนะโครงการ Young Talent Contest

ซัมซุงประกาศผล 5 เยาวชนผู้ชนะโครงการ Young Talent Contest พร้อมโชว์ผลงานการออกแบบภาพ ภายใต้หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์

Samsung ชวนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานประกวดออกแบบภาพกราฟิก ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท !

ซัมซุงชวนคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการ “Young Talent Contest” ประกวดออกแบบภาพกราฟิกภายใต้หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL”