Tag: Yara

ดีแทค จับมือ ยารา ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการเกษตร

“ดีแทค” จับมือ “ยารา” ร่วมพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อการเกษตร ผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย ผ่านองค์ความรู้ด้านธาตุอาหารพืชและการเกษตร