Tag: Xperia Z

ชื่ออย่างเป็นทางการของ Xperia Yuga = Xperia Z

พื้นที่สื่อตอนนี้ของ Xperia ที่กำลังจะออกมาในอนาคต ชื่อของ Yuga น่าจะเรียกว่ากินพื้นที่สื่อมาพอสมควร ข้อมูลล่าสุดในแบบข่าวลือของรายละเอียดภาพรวมของ Xperia Yuga ในตอนนี้ อย่างแรกคือเรื่องของชื่อที่ใช้ทำการตลาด

Partner Articles