Tag: Xiaomi Smart Camera

วางขาย Xiaomi Smart Camera กล้องวงจรปิดอัจฉริยะในราคาแค่ 450 บาท

เปิดวางจำหน่าย Xiaomi Smart Camera กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่มากับมาตรฐานกันน้ำระดับ IP65 รองรับการใช้งานทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

Partner Articles