Tag: Xiaomi Redmi Note8 Pro

Xiaomi ส่งการ์ดเชิญยักษ์เชิญสื่อร่วมงาน เปิดตัว Redmi Note8 Pro

Xiaomi ส่งการ์ดเชิญยักษ์เชิญสื่อร่วมงานเปิดตัว Redmi Note8 Pro ดึงไฮไลท์ 64MP ถ่ายไกลขยายเท่าไหร่ก็ชัด งานแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันที่ 9.10.2019

Partner Articles