Tag: Xiaomi DR.BEI W7

Xiaomi วางขายเครื่องฟอกสีฟัน DR.BEI W7 ใช้ง่าย ในราคาเพียง 3,600 บาท

Xiaomi วางจำหน่ายเครื่องฟอกสีฟัน DR.BEI W7 ที่ใช้งานด้วยเทคโนโลยีการฉายแสงสีฟ้าที่มีความปลอดภัยสูง ใช้ง่าย ในราคาเพียง 3,600 บาท

Partner Articles