Tag: #Xboxone

Xbox 360 สามารถเล่นบน Xbox one ได้แล้ว วันนี้!

ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเกม Xbox ที่ทาง Microsoft ทำให้ Xbox 360 สามารถเล่นได้บน Xbox one ได้แล้ว ซึ่ง Microsoft ได้สาธิตการเล่นเกม Mass Effect บนเวที E3