Tag: Wireless Internet

AT&T สหรัฐเสนอโครงการปล่อยสัญญาณเนตไร้สาย Gigabit Broadband ตามแนวสายไฟฟ้า

พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสารใหม่ๆ ในสมัยนี้นั้น ได้ถูกวางเป้าหมายออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตในเขตเมืองที่หนาแน่นเป็นสำคัญ ในบางครั้งจึงมักจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดการกระจุกตัวทางเทคโนโลยีอยู่บ้าง ถ้าเป็นตามเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไกลออกไป การเข้าถึงเทคโนโลยี

เทคโนโลยี Li-Fi ใช้หลอด LED ส่งสัญญาณอินเตอร์เนตเร็ว 100 เท่าของ Wi-Fi

ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีอินเตอร์เนนความเร็วสูงได้รับการเปิดเผยว่าสามารถนำออกมาทดสอบใช้งานนอกห้องแล็บได้เป็นผลสำเร็จแล้วสำหรับการใช้งานหลอด LED ในการส่งสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เนตแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Li-Fi โดยในการทดสอบเบื้องต้นที่บริษัท Velmenni ในประเทศเอสโตเนีย ที่ตั้งอยู่ในเขต

นักวิจัยใช้ความถี่จวนจะเป็น Terahertz ส่งข้อมูลเร็ว 100 Gbps ได้สำเร็จ

สำหรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็ว 100 Gbps นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะว่าในปัจจุบันเราก็ใช้กันอยู่ด้วยสายไฟเบอร์ออพติก แต่ถ้าเป็นการส่งแบบไร้สาย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเร็ว 100 Gbps ล่ะ? อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างแน่นอน

Partner Articles