Tag: wildfire

หลุดภาพ render HTC Wildfire C ใหม่ขายราคาถูกกว่า One V

ใครว่าทาง HTC ในปีนี้จะไม่มีรุ่นอื่นนอกจาก Series One ? คงคิดผิดซะแล้วล่าสุดมีภาพหลุดตัวเครื่อง Android ราคาถูกของ HTC ออกมา โดยตัวเครื่องมี codename ว่า Golf นั่นเอง ที่จริงแล้วตัวเครื่องเองเคยมีข้อมูลหลุดออกมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว

HTC Wildfire S

Partner Articles