Tag: Wiko View Prime

Wiko ส่งสมาร์ทโฟนตระกูล View Series 3 รุ่นใหม่ส่งท้ายปี เน้นคุณสมบัติครบครันในราคาที่จับต้องได้

Wiko เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล View Series 3 รุ่นล่าสุด ที่ประกอบด้วย Wiko View, Wiko View XL และ Wiko View Prime ชูจุดเด่นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่สัดส่วน 18:9 และรวมทุกเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคต้องการในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ดีเดย์วางขายจริง 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

Partner Articles