Tag: WiFi4CU

จุฬาฯ จับมือ 4 โอเปอเรเตอร์ชั้นนำ ให้บริการ WiFi รอบรั้วมหาวิทยาลัย ก้าวสู่การเป็น Digital University

จุฬาฯ แถลงการร่วมมือกับ 4 โอเปอเรเตอร์ชั้นนำอย่าง AIS, DTAC, TrueMove H และ TOT เปิดโครงการ WiFi4CU ยกระดับระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Digital University

จุฬาฯ ร่วมมือ 4 บริษัทชั้นนำด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาฯ โครงการ WiFi4CU

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวโครงการ WiFi4CU เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย