Tag: WiFi Move

เผยเคล็ดลับ ใช้เน็ตต่างประเทศยังไงให้ราคาถูกพอ ๆ กับที่ไทย

WiFi Move เป็นเสมือน WiFi Hotspot แบบพกพาให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมกว่า 89 ประเทศทั่วโลก โดยอุปกรณ์จะเชื่อมต่อจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศนั้น ๆ

True Business เปิดบริการ “WiFi Move” รายแรกในไทย

True Business เปิดบริการ “WiFi Move” ท่องเน็ตเร็วแรงสุดคุ้มได้กว่า 89 ประเทศทั่วโลก ด้วย WiFi Hotspot แบบพกพา รายแรกในไทย สำหรับลูกค้าองค์กร

Partner Articles