Tag: wifi 4g

(อัพเดทราคาทุกรุ่น) AIS ประกาศราคา The new iPad รุ่นรองรับ WiFi+4G แล้ว

เมื่อสักครู่นี้ AIS ประกาศราคา The new iPad ในรุ่น WiFi+4G แล้ว โดยที่ 16GB ราคา 20,500 บาท, 32GB ราคา 23,500 บาท และ 64GB ราคา 26,500 บาท โดยวางจำหน่ายในวันที่ 27 เมษายนนี้ เป็นต้นไป มีจำหน่ายทั้งสีขาวและดำ ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฎรายละเอียดโปรโมชันแต่อย่างใดครับ