Tag: White Paper

ดีแทค เปิด “สมุดปกขาว” หนุนเศษฐกิจดิจิตอล หวังความชัดเจนโร้ดแมพจัดสรรคลื่น

ดีแทค เปิด “สมุดปกขาว” (White Paper) สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ผ่าน 6 ยุทธศาสตร์ พร้อมกระตุ้นให้ภาครัฐเร่งจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่และจัดการประมูลคลื่นความถี่คลื่น 700, 850, 1800, 2300 และ 2600 MHz อย่างโปร่งใส ชัดเจน เพราะมองว่าเป็นปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

Partner Articles