Tag: WeloveShopping

WeloveShopping ร่วมมือกับ True Money ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ ทันสมัยกว่าเดิม

สำหรับขาช้อปออนไลน์นั้น หากพูดถึง WeloveShopping แน่นอนว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อแน่นอน เพราะเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว โดยร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์เฉลี่ยแล้วมากกว่า 300 ร้านด้วยกัน โดยจุดประสงค์หลักของ WeloveShopping นั้นต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายของร้านค้า SME รายย่อยให้ทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการซื้อขายมากขึ้น

Partner Articles