Tag: Web Summit

HUAWEI ชี้ “5G” คือยุคทองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก

นาย กัว ผิง ประธานกรรมการบริหาร ของ HUAWEI ขึ้นกล่าวเปิดงาน Web Summit และได้เชิญชวนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หันมาใช้ประโยชน์จาก 5G ผสมผสานกับเทคโนโลยีอื่น ๆ

Partner Articles