Tag: Waterproof

ลือ Galaxy S III และ iPhone 5 อาจนำเทคโนโลยีเคลือบสารกันน้ำมาใช้

เราต่างได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับ Galaxy S III มามากมาย แต่คราวนี้มาแปลกเมื่อมีการระบุว่ามันอาจจะถูกใส่คุณสมบัติกันน้ำและ iPhone 5 รุ่นแห่งอนาคตก็จะติดคุณสมบัตินี้ด้วยเช่นกัน
HUAWEI MatePad Pro

Partner Articles