Tag: Watech

Qualcomm ลงนาม MOU กับ Lenovo, Xiaomi, vivo, OPPO, และ ZTE มูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญ

Qualcomm ลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) ด้านการทำธุรกิจระยะเวลา 3 ปีกับทาง Lenovo, OPPO, vivo, ZTE, Watech และ Xiaomi หลังจากที่ทางบริษัทจากจีนมีความสนใจจะซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จากทาง Qualcomm ในมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ