Tag: Watch Active 2

เตรียมปล่อย Update Samsung Galaxy Watch และ Watch Active 2

Samsung ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ Galaxy Watch และ Galaxy Watch Active 2 เพิ่มความเสถียรในการใช้งานมากขึ้นแต่ไม่มีฟีเจอร์ใหม่

Partner Articles