Tag: Viomi IH Sugar-free Rice Cooker

ไม่ต้องกลัวอ้วน Xiaomi Youpin เปิดตัวหม้อหุงข้าวปราศจากน้ำตาล

Xiaomi Youpin เปิดตัวหม้อหุงข้าวปราศจากน้ำตาล Viomi IH Sugar-free Rice Cooker เปิดราคา 1,199 หยวน หรือประมาณ 5,200 บาท มีกลไกที่ช่วยให้น้ำตาลในข้าวลดลง

Partner Articles