Tag: UNESCO

HUAWEI จับมือ UNESCO จัดสัมมนาด้านการศึกษาออนไลน์ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

HUAWEI จับมือ UNESCO จัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์ด้านการศึกษาออนไลน์ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 จากโครงการ Learn ON

Partner Articles