Tag: Uber Black

Uber ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมกลยุทธ์ต่อไปที่ Uber มี

ถือเป็นงานแถลงข่าวครั้งแรกของ Uber ประเทศไทย ที่ออกสู่หน้าสาธารณะสื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์ของ Uber ประเทศไทยในปัจจุบันและกลยุทธ์ที่ในปีนี้ และก็ถือเป็นการครบ 1 ปีด้วยของ Uber ประเทศไทย ก็เลยมีการฉลองครบ 1 ขวบปีไปในตัว

Partner Articles