Tag: Turtle Glass

ชะอุ้ย Samsung Display ยื่นจดทะเบียนชื่อกระจก Turtle Glass ในเกาหลีใต้แล้ว

เมื่อพูดกันในเรื่องของกระจกหน้าจอนั้นเราคงจะคุ้นเคยชื่อของ Gorilla Glass มากที่สุด ได้รับความนิยมจากผู้ผลิตน้อยใหญ่ไปทั่วโลก โดยเฉพาะกับโทรศัพท์ชั้นนำหลายๆ แบรนด์ที่ต่างให้ความมั่นใจเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Corning รุ่นแล้วรุ่นเล่าในการทำหน้าที่ปกป้องพาเนลและชิ้นส่วนภายในต่างๆ หรือในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีชื่อของ

Partner Articles