Tag: True Innovation Awards 2013

กลุ่มทรู รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม เนื่องในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังให้เกียรติมอบรางวัลแก่พนักงานกลุ่มทรูที่ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรม “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2013 ฟอร์ ทรู” (True Innovation Awards 2013 for True) พร้อมมอบโล่ผู้สนับสนุนการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น