Tag: TPK

Nokia และ Huawei โดนผู้ผลิตชิ้นส่วนฟ้องร้องละเมิดเทคโนโลยีหน้าจอ

TPK ผู้ผลิตชิ้นส่วนหน้าจอ (touch panel) จากใต้หวันทำการยื่นฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิต smartphone รายใหญ่อย่าง Nokia และ Huawei ต่อศาลเมือง Xiamen ในประเทศตอนใต้ ในข้อกล่าวหาที่ระบุว่าสองบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นได้ทำการละเมิดสิทธิบัตรวิธีการผลิตหน้าจอ

Partner Articles