Tag: tme

พลิกโฉมวงการธนาคารเมืองไทยกับ ME by TMB “ทำเองได้มากกว่า” ดอกเบี้ยสูง 3.5%

‘ME by TMB’ แบรนด์น้องใหม่ ที่พลิกโฉมวงการธนาคารเมืองไทยด้วยการเป็น lifestyle banking เปิดตัวด้วย “ME ฝากไม่ประจำ” ให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าถึงร้อยละ 3.5  ซึ่งสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไปในปัจจุบัน