Tag: ThePowerofLove

dtac ออกคลิปโฆษณาชิ้นใหม่ ชวนคิด “เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก”

นี่เป็นคลิปโฆษณาอันใหม่จาก dtac ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่า “เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก” เนื่องจากโลกเราทุกวันนี้ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลกับสังคมอย่างมากจนทำให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้