Tag: The 5 – Min VDO Challenge

เอไอเอสดัน Content Creator เปิดตัวโครงการ “The 5 – Min VDO Challenge” หวังต่อยอดธุรกิจ StartUp

เอไอเอส เปิดตลาด Content Creator หวังเป็นส่วนเสริมให้ StartUp สร้างมุมมองใหม่ๆ ในธุรกิจ ผลักดันผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า มีความน่าสนใจมากขึ้น จัดโครงการ “The 5 – Min VDO Challenge” ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดความยาว 5 นาที ในหัวข้อ “Connecting Live – เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง”

Partner Articles