Tag: ThaiCERT

ไทยเซิร์ต เตือนโค้ดอันตราย ภัยออนไลน์สูงสุดอันดับหนึ่ง หลอกเงินผู้ใช้ ทำระบบเสียหาย

ไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เตือนผู้ใช้ระวังภัยออนไลน์จากการโจมตีด้วยโค้ดอันตราย (Malicious Code) ซึ่งเป็นภัยคุกคามออนไลน์ที่พบมากสุดถึง 43.4 เปอร์เซ็นต์ จากภัยคุกคามทั้งหมดที่พบในประเทศไทย

Partner Articles