Tag: t

ชัดๆ อีกครั้ง Galaxy Note 4 ขายในงาน Mobile Expo 24,900 บาท แต่หลังงาน 25,900 บาท !!

ไม่รู้จะสะอึกกันหรือเปล่า เพราะราคาของ Samsung Galaxy Note 4 คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่า 24,900 บาท ซึ่งเป็นราคาในงาน Thailand Mobile Expo วันที่ 2-5 ตุลาคมนี้เท่านั้น หลังจากนั้นจะขายในราคา 25,900 บาทครับ… ซึ่งในงานจะมีเครื่องจำหน่ายจำนวนหนึ่ง และสามารถจองในราคา 24,900 บาทได้อยู่

Partner Articles