Tag: Symbian Belle

Nokia 801 ฤาว่านี่คือ ทายาทรุ่นสุดท้ายของ Symbian

หลังจากมีข่าวว่า Nokia Symbian จะสิ้นชีพเร็วกว่ากำหนด มือถือ Nokia ที่หลุดมาตัวนี้ ดูจะย้ำข่าวสิ้นชีพอย่างลงตัวได้อีก

Partner Articles