Tag: Sticon

LINE ฟีเจอร์ใหม่ Sticons กึ่งกลางอีโมจิและสติกเกอร์

ใครที่ใช้ LINE กันก็คงจะรู้จักฟีเจอร์ที่เรียกว่า Sticker (ในญี่ปุ่นเรียกว่า Stamp) ที่ทำให้แอพค่อนข้างดังในกลุ่มคนไทยนั่นเอง ล่าสุด LINE ได้อัพเดท Emoji เข้ามาใหม่นับพันรูป และเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า Sticon ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง Emoji และ Sticker นั่นเอง

Partner Articles