Tag: Standard Chartered

เอ็มเปย์ จับมือ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เพิ่มศักยภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียน แบบครบวงจรทางอิเล็คทรอนิกส์ ให้แก่ลูกค้าบริษัทและสถาบัน

แอดวานซ์ เอ็มเปย์ โดย นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท กรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดย นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบครบวงจรทางอิเล็คทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าประเภทบริษัทและสถาบันของธนาคาร ให้สามารถเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมได้อย่างสะดวกสบาย แบบ Real Time ผ่านมือถือจากบริการเอ็มเปย์ และที่เคาน์เตอร์เอ็มเปย์ สเตชั่นทั่วประเทศ

Partner Articles