Tag: Sponsored Data

AT&T ออกโปรโมชันแปลก Sponsored Data ให้ทางภาคธุรกิจจ่ายให้เน็ทเราเร็ว

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ทอย่างเราๆ คงจะทราบดีว่าคำว่า “อินเทอร์เน็ทไม่อั้น” บนสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่นั้น แม้จะไม่มีการระงับการใช้ก็ตามที แต่ทว่าเมื่อใช้ไปถึงปริมาณระดับหนึ่งแล้ว จะโดนลดความเร็วลงมา แต่ทาง AT&T เครือข่ายใหญ่ของสหรัฐอเมริกามาพร้อมไอเดียแปลกที่ชื่อว่า Sponsored Data ที่จะให้ภาคเอกชนมาจ่ายเพื่อให้เน็ทของผู้ใช้งานเร็วขึ่้นได้

Partner Articles