Tag: Sony Xperia 1 II

Sony อวดผลงานกล้อง Xperia 1 II ด้วยฝีมือช่างภาพระดับโลก

Sony Xperia โชว์ประสิทธิภาพของกล้องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Xperia 1 II ที่เป็นการบอกเล่าผ่านการใช้งานโดย Nick Didlick ช่างภาพรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมา 40 ปี

Partner Articles