Tag: Smartphone Camera

เคยสงสัยไหมว่า กล้องหลังสมาร์ทโฟนต้องมีกี่ตัวถึงจะพอ?

ปัจจุบันนี้เลนส์กล้องหลังของสมาร์ทโฟนก็มีเยอะมากจนใครที่เป็นโรคกลัวรูต้องเบือนหน้าหนี แล้วเคยคิดไหมว่ามีกล้องเท่าไหร่ถึงจะพอ