Tag: Smart wearable

เจาะกระแส Smart wearable เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

3 ปี ที่ผ่านมา Smart wearable ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากยอดขายในประเทศไทยที่สูงขึ้นเฉลี่ย 23% ต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ประเภทเพื่อสุขภาพ

Partner Articles